ADS Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Smereka istnieje od 2001 roku. Kancelarię założył Adwokat Dariusz Smereka w celu świadczenia usługi prawnej dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych w oparciu o model tradycyjnej kancelarii adwokackiej wykorzystującej zartówno etos pracy adwokata, jak i wszelkie nowoczesne środki wspomagające zarządzanie i komunikację.
Wysoka jakość świadczonych przez Kancelarię usług w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego jest odzwierciedleniem wysokich kwalifikacji zespołu prawników oraz specjalistów współpracujących z Kancelarią. Ponadto Kancelaria stale współpracuje   z  innymi  kancelariami adwokackimi w Polsce oraz,
z  każdym   dniem,   z   większą   liczbą   kancelarii   adwokackich
w państwach Unii Europejskiej i poza jej granicami. Klienci Kancelarii  mogą  liczyć  na  doradztwo  w  kwestiach  związanych
z prawem polskim i międzynarodowym.

Klientami Kancelarii są podmioty zagraniczne i krajowe prowadzące działalność w wielu branżach, a w szczególności w energetyce, dystrybucji towarów i usług, rynku finansowego, budownictwie, przemyśle elektronicznym i branży komputerowej, rynku spożywczym, przemyśle maszynowym, rynku nieruchomości i inwestycji. W ramach swojej działalności Kancelaria prowadzi również obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz różnych stowarzyszeń i fundacji.         Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze prowadzące działalność
w różnych formach prawnych zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Prowadzi doradztwo oraz sprawy sądowe administracyjne z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej, prawa karnego oraz karno-skarbowego, a także administracyjnego. 

Świadczymy także pomoc prawną przedsiębiorstwom w zakresie windykacji należności oraz zarządzania wierzytelnościami. Zespół Kancelarii składa się z osób posiadających szeroką wiedzę i duże doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i finansowego. Atutem naszego zespołu jest profesjonalizm, sprawność działania, dobra organizacja pracy poparta wiedzą, zaś celem - satysfakcja klientów. Przy opracowywaniu koncepcji rozwiązań działamy w zespołach problemowych rozpatrując wszystkie aspekty sprawy. Oferujemy profesjonalną obsługę mając uprawnienia do wszystkich rodzajów usług prawniczych w Polsce. Obsługujemy też klientów indywidualnych.