W skład Zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy i ekonomiści o wysokim stopniu wiedzy i profesjonalizmu, co pozwala na realizowanie zleceń w szerokim spektrum działalności przedsiębiorców jak też wszechstronną pomoc prawną dla klientów indywidualnych.

Dariusz Smereka
Adwokat zarządzający

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1995 roku. W roku 2001 ukończył aplikację adwokacką we Wrocławskiej Izbie Adwokackiej i rozpoczął prowadzenie indywidualnej praktyki adwokackiej we Wrocławiu. Współpracował z szeregiem znaczących Kancelarii prawniczych wzbogacając swoje doświadczenie zawodowe uczestnictwem w organach nadzorczych wielu spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych. Koordynował konsolidację wielu branżowych grup kapitałowych na terenie Polski. W Kancelarii kieruje pracą zespołu obsługującego bieżące funkcjonowanie klientów korporacyjnych. Ponadto pracuje przy obsłudze klientów biznesowych. Specjalizuje się w zarzadzaniu wierzytelnościami, prawie gospodarczym, cywilnym, karnym, upadłościowym i rodzinnym. 

Alicja Smereka
Kierownik Działu Windykacji

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania. W Kancelarii kieruje pracą zespołu obsługującego wierzytelności na etapie postępowania polubownego. Dodatkowo zarządza bieżącą pracą prawników oraz prowadzi doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami.


Piotr Lech Adwokat

Ukończył Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2015r. Od 2016r. wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2017r. ukończył organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości "Program Liderów Prawa - Prawa Człowieka". W zakresie jego szczególnych zainteresowań leży prawo medyczne oraz prawo pracy. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w dużej kancelarii zajmującej się obsługą przedsiębiorców oraz w Okręgowym Sądzie Lekarskim i Biurze Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, które działają przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. W kancelarii zajmuje się doradzaniem spółkom prawa handlowego i tworzeniem kontraktów. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach cywilnych i karnych oraz w toku negocjacji. Posługuje się językiem angielskim.

Paweł Skibiński Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Paris-Dauphine - Master „Droit européen et international des Affaires”, Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie- „Deutsche Rechtsschule”. Stypendysta programu LLP Erasmus+ na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. W latach 2016-2018 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, podczas której współpracował z renomowanymi wrocławskimi kancelariami. W roku 2019 uzyskał tytuł zawodowy adwokata. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów biznesowych oraz przy sprawach klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie karnym oraz w sprawach z elementem transgranicznym. Włada językiem niemieckim, angielskim i francuskim.  

Aleksandra Dydak Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów prawniczych aktywna członkini koła naukowego „Uniwersytecka Poradnia Prawna”, zajmującego się udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych. W latach 2017-2019 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2020roku uzyskała tytuł zawodowy adwokata. Ukończyła kurs języka angielskiego prawniczego w szkole językowej Saturday School oraz kurs Toles Foundation przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze klientów biznesowych oraz przy sprawach klientów indywidualnych.


Magdalena Lubiniecka Adwokat

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskała tytuł Master of Laws (LL.M.) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendystka programu Erasmus na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Essex w Colchester (Anglia). Od 2013 r. wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W ramach współpracy z Kancelarią prowadzi i nadzoruje postępowania sądowe oraz zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Włada językiem niemieckim i angielskim.

Maciej Eisermann Adwokat

Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Administracja (1988r.) i kierunek Prawo (1990r.) Odbył aplikację sądową w Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, zakończoną w 1994r. egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, zakończoną egzaminem adwokackim w 1999r. Od 2000r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa karnego, reprezentując strony tych postępowań na wszystkich jego etapach. W ramach prowadzonej kancelarii współpracował i nadal współpracuje z wieloma wrocławskimi i dolnośląskimi kancelariami i spółkami adwokackimi,  specjalizującymi się w w/w tematyce prawnej.


Joanna Stefanowska Adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2007-2010 odbyła aplikację prokuratorską przy Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu, zakończoną egzaminem prokuratorskim. Od 2011 roku jest czynnym zawodowo adwokatem. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym. Dodatkowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. W ramach współpracy z Kancelarią ADS prowadzi i nadzoruje dział obsługi Towarzystwa Ubezpieczeniowego i podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową.